Witamy

Witamy!

Strona internetowa, na której Państwo znaleźli się, przedstawia wybrane wyniki prac zespołu realizującego projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Centralna Komisja Egzaminacyjna mając świadomość problemów, na które może napotkać zastosowanie metody EWD w polskim systemie oświaty, powołała zespół badawczy, stawiając przed nim cel dobrego ich rozpoznania oraz zaproponowania adekwatnych do polskich warunków oświatowych rozwiązań. Od września 2012 roku prace projektowe zostały przeniesione do Instytutu Badań Edukacyjnych.

Od 2007 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające tym placówkom prowadzić analizy EWD w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej. Najnowszą wersję Kalkulatora EWD można pobrać ze strony http://ewd.edu.pl. Od 2009 roku zespół udostępnia również trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

Od 2010 r. publikowane są też ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla liceów ogólnokształcących i techników. W pierwszym roku wyliczone zostały wskaźniki jednoroczne tylko z języka polskiego i matematyki. W 2011 roku opublikowano trzy wskaźniki dwuletnie. W 2012 roku po raz pierwszy możemy opublikować obejmujące okres 2010-2012 miary trzyletnie. Są to kolejno wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny.

Należy podkreślić, że  publikacja charakterystyk liceów ogólnokształcących i techników ma charakter pilotażowy.

Wyniki wyszukiwania:>>