Witamy

Witamy!

Strona internetowa, na której Państwo znaleźli się, przedstawia wybrane wyniki prac zespołu realizującego projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Centralna Komisja Egzaminacyjna mając świadomość problemów, na które może napotkać zastosowanie metody EWD w polskim systemie oświaty, powołała zespół badawczy, stawiając przed nim cel dobrego ich rozpoznania oraz zaproponowania adekwatnych do polskich warunków oświatowych rozwiązań.

Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające placówkom prowadzić analizy EWD w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej. Kalkulator EWD i broszurę szkoleniową można pobrać ze strony http://ewd.edu.pl.

Od 2009 roku zespół udostępnia trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

Od 1.09.2012 roku prace rozwojowe nad metodą edukacyjnej wartości dodanej są prowadzone w Pracowni EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Należy podkreślić, że publikacja charakterystyk gimnazjów ma charakter pilotażowy.

Wyniki wyszukiwania:>>